معدن سنگ قرمزتهران/دماوند

قیمت:3,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2700000متر مربع نام منطقه/خیابان:ایوانکی نوع کاربری:معدنی نوع سند:سایر