زمین در مازندران آبیدر یا آویدرمازندران/نوشهر

قیمت:0تومان
برای
فروش
متراژ زمین:280متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای آبیدر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ