زمین داخل بافت، مرزن آباد گویترمازندران/چالوس

قیمت:1,800,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:396متر مربع نام منطقه/خیابان:شورا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ