زمین مسکونی با مجوز ساخت ۲طبقهفارس/شیراز

قیمت:240,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۴۲متر مربع نام منطقه/خیابان:فارس نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ