1080 متر زمین در قنبرآباد واقع در هشتگردقزوین/البرز

قیمت:4,860,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1080متر مربع نام منطقه/خیابان:قنبرآباد نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر