زمین مسکونیگیلان/رشت

قیمت:4,365,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:873متر مربع نام منطقه/خیابان:بلوار شهید انصاری نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ