زمین گلخانهقزوین/قزوین

قیمت:18,600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:6200متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده الموت نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ