مغازهآذربایجان غربی/ارومیه

قیمت:100,000,000تومان
برای
خرید
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:خیابان ارشاد نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ