12 هزار متر زمین گاوداریقزوین/البرز

قیمت:15,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:12000متر مربع نام منطقه/خیابان:اخترآباد نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ