زمین ۱۴۵ متر. دو برمازندران/بابل

قیمت:7,540,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:145متر مربع نام منطقه/خیابان:تندست نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ