پروژه گردشگریاصفهان/شاهین‌شهر و میمه

قیمت:160,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۷۵۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:اتوبان تهران اصفهان نوع کاربری:خدماتی نوع سند:شش دانگ