مسعود گلزاریهرمزگان/قشم

قیمت:75,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۹۹۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:بندر لافت نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ