زمین ۵۷۸ متریگیلان/فومن

قیمت:1,734,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:578متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده قلعه رودخان روستای خسروآباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ