پیش فروش تجاری اداری میردامادتهران/تهران

قیمت:6,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:101متر مربع نام منطقه/خیابان:6 نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ