زمین 400 در فومنگیلان/فومن

قیمت:1,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:400متر مربع نام منطقه/خیابان:سه پیران کسمایی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ