فروش یک قطعه زمین در منطقه آزاد چابهارسیستان و بلوچستان/چابهار

قیمت:14,840,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2650متر مربع نام منطقه/خیابان:منطقه آزاد چابهار- تیس نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ