3000 متر زمین فریدونکنارمازندران/فریدون‌کنار

قیمت:12,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:3000متر مربع نام منطقه/خیابان:ولیعصر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ