مجموعه زراعی. گلخانه. گاوداری. پرورش ماهیخراسان رضوی/مشهد

قیمت:0تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۸۱۵۸متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرک رضویه نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ