خانه حیاط دار ۲۳۷ متری در نورمازندران/نور

قیمت:4,266,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۳۷متر مربع نام منطقه/خیابان:بهشتی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ