زمین در نشتارودمازندران/تنکابن

قیمت:6,840,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:285متر مربع نام منطقه/خیابان:نشتارود ، خیابان 15 خرداد نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:بنجاق