زمین ۱۷۰۰ متری قیمت توافقیمازندران/ساری

قیمت:0تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۷۰۰ مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:جاده ساری کیاسر نوع کاربری:صنعتی نوع سند:شش دانگ