زمین کشاورزی سرمایه گذاریالبرز/طالقان

قیمت:650,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:280متر مربع نام منطقه/خیابان:وشته نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر