زمین کشاورزی بره اتوبانکردستان/کامیاران

قیمت:32,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۲۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:اتوبان نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ