زمین کشاورزیآذربایجان غربی/پلدشت

قیمت:2,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:35000متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای زنگنه نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر