زمین مسکونی در پره سر گیلانگیلان/رضوانشهر

قیمت:1,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:300متر مربع نام منطقه/خیابان:ورودی پره سر از سمت رضوانشهر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ