زمین سند دار 128متریتهران/اسلامشهر

قیمت:0تومان
برای
فروش
متراژ زمین:128متر مربع نام منطقه/خیابان:صالحیه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ