آپارتمانکشور ترکیه

قیمت:700,000لیرترکیه
برای
فروش
متراژ زمین:98متر مربع نام شهر:استانبول نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ