یک قطعه زمین به مساحت ۱۳۰۰ مترگیلان/تالش

قیمت:16تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۳۰۰ مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:تالش،شهر چوبر، ۲۵ کیلومتری آستارا نوع کاربری:تجاری نوع سند:سایر