زمین مسکونیمازندران/ساری

قیمت:1,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:250متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده دریا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ