240 متر شعیب کلایهمازندران/تنکابن

قیمت:1,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:240متر مربع نام منطقه/خیابان:شعیب کلایه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ