یک قطعه زمین ۲۱۹متر در تنکابنمازندران/تنکابن

قیمت:1,650,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۱۹متر مربع نام منطقه/خیابان:تنکابن روستای عسل محله نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر