خانه باغگیلان/رشت

قیمت:10,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۸۰۰مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:۱۰کیلومتری رشت به جیرده نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ