۲۷۰ متر زمین مسکونیمازندران/رامسر

قیمت:3,780,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۷۰متر مربع نام منطقه/خیابان:خیابان مصطفی خمینی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ