فروش ملکمازندران/تنکابن

قیمت:3,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:800متر مربع نام منطقه/خیابان:لشتو نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ