زمین در بهترین نقطه شهر همدانهمدان/همدان

قیمت:145,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1870متر مربع نام منطقه/خیابان:همدان نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ