زمينتهران/تهران

قیمت:350,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:٥٧٠متر مربع نام منطقه/خیابان:صفادشت نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:تفکیکی