باغ ویلا استخر دارتهران/شهریار

قیمت:3,250,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:صباشهر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ