گیلان زمین مسکونیآذربایجان شرقی/اسکو

قیمت:7,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۸۰۰مترمربعمتر مربع نام منطقه/خیابان:۲۰ کیلو متری رشت به لاهیجان ما بین آستانه اشرفیه و کوچصفهان۲۰ کیلومتری دریای کیاهشهر در نزدیک ترین مکان به رودخانه سپید رود نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ