زمین هزارمتری شهریارتهران/شهریار

قیمت:6,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:خیابان بهشتی نوع کاربری:صنعتی نوع سند:شش دانگ