فروش باغ فندق و خانه قدیمیآذربایجان شرقی/اسکو

قیمت:5تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۶۹۸متر مربع نام منطقه/خیابان:مازندران،تنکابن،جاده دوهزار،هلوکله نوع کاربری:مسکونی نوع سند:عرصه و اعیان