مغازه بازارروز ساریمازندران/ساری

قیمت:3,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:15متر مربع نام منطقه/خیابان:بازارروز شهبند نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ