زمین باغی در ۱۵ کیلومتری مشهدخراسان رضوی/مشهد

قیمت:915,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1368متر مربع نام منطقه/خیابان:۱۵ کیلومتری مشهد روستای عارفی نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ