فروش مغازه ۱۵۲متری به همراه طبقه مسکونیفارس/شیراز

قیمت:2,980,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:152متر مربع نام منطقه/خیابان:گردخون نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ