فروش 4500متر زمین کشاورزیاصفهان/گلپایگان

قیمت:2,700,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:4500متر مربع نام منطقه/خیابان:ابلولان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ