خانه کلنگیقزوین/البرز

قیمت:2,457,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:طالقان روستای وشته نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ