فروش فوری زمین زرین دشت فیروزکوهتهران/فیروزکوه

قیمت:3,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2000متر مربع نام منطقه/خیابان:زرین دشت نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:عرصه و اعیان