زمین زراعیگیلان/رودسر

قیمت:400,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۸۵۲متر مربع نام منطقه/خیابان:رحیم آباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر