زمین متری صد هزار تومان تبریزآذربایجان شرقی/تبریز

قیمت:330,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:3300متر مربع نام منطقه/خیابان:میدان بسیج به سمت روستای تازه کند سد نهند- نرسیده به روستا- کنار سالنهای گاوداری ها و گلخانه نوع کاربری:سایر نوع سند:تک برگ