1200 مترباغ باکاربری مسکونی الموتقزوین/قزوین

قیمت:900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1200متر مربع نام منطقه/خیابان:الموت نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ