فروش زمین کشاورزی صنعتی در سبزوارخراسان رضوی/سبزوار

قیمت:45,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:300,000متر مربع نام منطقه/خیابان:واقع در فاصله ۶ کیلومتری از شهر نوع کاربری:صنعتی نوع سند:شش دانگ